Resegarantilagen och resegaranti hos Kammarkollegiet

Resegarantilagen gäller från den 1 augusti 2018 och innebär att företag som erbjuder paketresor eller sammanlänkade researrangemang till försäljning ska ställa resegaranti hos Kammarkollegiet. Läs mer på Kammarkollegiets hemsida där man också kan kontrollera om företaget ställt garanti.

Winslow Travel ställer erforderliga garantier till Kammarkollegiet enligt resegarantilagen. Att vi har ordnat med resegaranti innebär att du som resenär kan få ersättning om någon del av din paketresa eller sammanlänkade researrangemang blir inställd om vi skulle drabbas av insolvens. Du har rätt till ersättning för den del av paketresan eller sammanlänkade researrangemanget som vi ansvarar för och som inte har fullgjorts.