Flygpassagerares rättigheter och skyldigheter

Här hittar du samlad viktigt information inför din flygbokning och flygresa. 


Vid bokning av flygbiljett: 
Namn på biljetten
Det är ditt ansvar som resenär att namnet på biljetten är korrekt och stämmer överens med ditt pass.

Kontrollera att ditt namn är rättstavat och att namnet skrivs på samma sätt och i samma ordning som i passet.
Stavningen ska överensstämma med vad som anges i den maskinläsbara delen av passet. Smeknamn får aldrig användas.
De flesta flygbolag kräver att flygbiljetter med felstavade namn eller namn som inte överensstämmer med passet,
måste göras om och en helt ny biljett måste ställas ut mot full betalning. Utöver detta kan administrativa avgifter tillkomma.
Reseföretaget ansvarar inte för följderna av felaktig information som lämnats av kund. Kontrollera flygbiljetten så fort du får den.

Kontaktuppgifter

Det är viktigt att du lämnar dina kontaktuppgifter till reseföretaget, såsom telefonnummer och e-postadresser,
och att dessa är korrekta samt att du löpande kontrollerar om du har mottagit meddelanden.
Informera alltid reseföretaget om dina kontaktuppgifter ändras.
Om flygbolaget eller försäljningsstället har skickat meddelande om t.ex. ändrad avgångstid till en e-postadress som du uppgett,
har inte dessa något ansvar om du missar flyget för att du inte har läst meddelandet.

Flygtider i resplan och på biljett  

Avgångstider på biljetten är alltid angivna i lokal tid. Kontrollera biljetten så fort som du mottagit den.

Om uppgifterna på biljetter avviker från den ursprungliga beställningen/bekräftelsen, och du inte tidigare har mottagit meddelande om sådan ändring,
ska du omedelbart kontakta försäljningsstället så att eventuella fel kan korrigeras.
Tidtabellsändringar kan ske mellan köp av biljett och avresa. I allmänhet får du information om tidtabellsändringar av flygbolaget och/eller försäljningsstället.
Du bör ändå kontrollera avgångstiden någon dag före avresan genom att gå in på flygbolagets hemsida
Biljetten
Kontrollera villkor för  om- och avbokningsmöjligheter. Villkoren skiljer sig mellan olika biljettkategorier.
De flesta skatter och avgifter inkluderas i det pris du betalar för biljetten.
Det kan förekomma att skatter och avgifter tillkommer som ska betalas på plats - oftast i länder utanför EU.
I vissa länder är det enbart kontant betalning som är gångbart. Regler kan ändras med kort varsel.
När du köper en flygbiljett ingår du ett avtal med flygbolaget, även om du köpt biljetten genom en resebyrå eller researrangör.


E-ticket
En e-ticket är din biljett i elektronisk form, en bokningsbekräftelse på din flygresa där flygbolagets bokningsreferens och ditt biljettnummer framgår.
Vi rekommenderar att man skriver ut sin e-ticket. 
Vissa flygplatser i Afrika, Asien och Sydamerika kräver att man ska kunna visa upp en print på sin e-ticket för att komma in på flygplatsområdet. Om du bara har biljetten i din telefon, i-pad eller laptop så är det inte säkert att du blir insläppt.

Outnyttjade flygsträckor
Om du har en flygbiljett som innehåller flera flygsträckor är det inte tillåtet att endast nyttja någon av dessa delsträckor.
Det går alltså inte att endast nyttja returresan på en tur- och returbiljett.

Incheckningstider

Det är den enskilda flygplatsen och/eller flygbolaget som bestämmer incheckningstid.
På grund av den ökade säkerheten på alla flygplatser i världen kan incheckning ta lång tid.
Det är ditt ansvar som resenär att vara på flygplatsen i god tid innan avresa.
Det är inte en giltig ursäkt att det var lång kö till incheckningen eller säkerhetskontrollen.

Bagage
För alla flygresor finns särskilda bestämmelser om bagagets vikt, storlek och antal väskor.
Reglerna varierar mellan olika flygbolag och kan även variera för olika flygningar med samma flygbolag.
Många flygbolag tar även betalt för incheckning av bagage. Det är viktigt att du kontrollerar vad som gäller för din resa.

Om ditt bagage blir försenat, skadat eller försvinner, ansvarar flygbolaget för eventuell skada du drabbas av.
Det kan t.ex. röra sig om att få ersättning för kläder och toalettartiklar som är nödvändiga fram till dess att bagaget kommer tillrätta.
Flygbolagets ansvar för försenat, skadat eller förlorat bagage är begränsat till 1.131 SDR
(särskilda dragningsrätter som motsvarar ca 14 000 kronor oktober 2018).
Om flygbolaget kan visa att felet beror på någon omständighet utanför dess kontroll, kan dock ansvaret falla bort.
Det är viktigt att anmälan om försenat eller skadat bagage görs direkt på flygplatsen, genom att man fyller i en s.k. PIR-rapport.
Det finns bestämmelser för vad som inte får finnas i bagaget, t.ex. explosiva, brandfarliga eller vassa föremål.
Flygbolagen har ofta egna regler för vad som inte är tillåtet, t.ex. värdeföremål.
Om du ändå packar ner detta riskerar du att inte få ersättning om det skadas eller försvinner.
Om du har något värdefullt eller bräckligt i bagaget, ska du ange det vid incheckningen.

Handbagage
Det är viktigt att känna till att det finns särskilda regler för handbagaget, t.ex. storlek och vad det får innehålla.
Notera särskilt de regler som finns när det gäller vätskor och krämer i handbagaget.
Endast förpackningar på max 100 ml är tillåtna, i mängd som ryms i förslutningsbar genomskinlig plastpåse på 1 liter.
Läs mer om dessa regler på Transportstyrelsens hemsida
Mediciner som du behöver ha tillgång till, ska förvaras i handbagaget.
Om det är receptbelagd medicin som kräver intyg för att föras in i landet du reser till, se till att förvara intyget tillsammans med medicinen.

Funktionshinder
Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet har rätt till assistans i samband med flygresor när de reser från, till eller via en flygplats inom EU, eller när flygningen sker med ett EU flygbolag från en flygplats utanför EU.

Reklamation
Fel i bokningen eller i biljetten ska omgående reklameras till det reseföretag som resan bokats hos så snart felet upptäckts.
Fel under själva transporten bör omgående reklameras direkt till flygbolaget.

Försening, inställt flyg, nekad ombordstigning
Enligt  EU-förordningen 261/2004  »om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning eller kraftigt försenade flygningar« h
ar du rätt att välja antingen ombokning eller återbetalning om din flygning blir inställd eller försenad med minst två timmar, beroende på avståndet till destinationen. Om du väljer att bli ombokad har du även rätt att få bl.a. måltider i skälig proportion till väntetiden och hotellrum om du behöver övernatta.
Du kan även ha rätt till ekonomisk kompensation.

Om du blir nekad ombordstigning t.ex. på grund av att flyget är överbokat har du utöver ovanstående även rätt till ekonomisk ersättning av flygbolaget
enligt de belopp som EU-förordningen anger. Du har rätt att få ersättningen kontant och behöver inte ta emot en voucher från flygbolaget om du inte vill.
Dessa regler gäller dock inte om flygbolaget har rimlig anledning att neka ombordstigning, t.ex. om du saknar pass eller visum, uppträder störande eller liknande. Observera att dessa regler endast gäller när du reser.

Ansvaret ligger på det flygbolag som utför flygningen (operating carrier) till vilken resenären kan rikta sitt krav på kompensation.
Dessa regler gäller alltid för resor inom EU och för alla flygbolag. För EU-registrerade flygbolag gäller reglerna även utanför EU.


Ytterligare information om förordningen samt förordningstexten finns på finns på
Konsumentverkets hemsida . 
På Konsument Europas hemsida hittar du en flygkalkylator som hjälper dig ta reda på vilken kompensation du har rätt till. 


Svartlistade flygbolag
EU:s svarta lista är en förteckning över flygbolag som inte får verka inom EU. Dessa flygbolag anses inte uppnå acceptabel säkerhetsnivå enligt internationell standard eller vars lands myndigheter inte kan tillgodose nödvändiga flygsäkerhetskrav. Svarta listan uppdateras normalt två gånger per år.