Grupp- och konferensresa

Vi erbjuder konferensservice för både stora och små företag och organisationer. En lyckad konferens leds som ett projekt med noggrann planering och förberedelse. Med engagemang, servicekänsla och professionellt kunnande ser vi till att konferensen blir 100%!  

Vi samordnar det logistiska och praktiska arbetet med planering och genomförandet av konferensen. Projektledaren är er kontaktperson med ansvar för arrangemangets alla delar.


  • Vi gör upp en projektplan tillsammans med en budget.
  • Marknadsföring, inbjudan, anmälningssida där vi kan hjälpa till med att göra layout, föreslå/kontrollera textinnehåll.  
  • Registrering, kommunikation med deltagarna.
  • Vi håller koll på alla konferensdetaljer - lokal, typ av sittning, ljus, ljud, pauser, förtäring, material, tolkar, transporter.  
  •  Vi tar hand om fakturering och bokföring av ev anmälnings/deltagaravgifter samt hanterar och betalar leverantörsfakturor och arvoden. Vi gör avstämningar av intäkter och kostnader under projektets gång och upprättar slutredovisning vid projektets avslut.
  • Det sociala programmet med middagar, utflykter, underhållning, program för medföljande. En viktig del av konferensupplevelsen! 

Tillsammans med oss och vårt stora handplockade nätverk av hängivna lokala samarbetspartners världen över kan du känna dig trygg. 

Välkommen att kontakta oss inför din nästa konferens!